Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΒΝΒ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: ΕΒΝΒ ΙΚΕ

Α.Φ.Μ.: 800796706

Δ.Ο.Υ.: ΣΠΑΡΤΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 141206339000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: ΣΚΑΛΑ, ΣΠΑΡΤΗΣ

Περιοχή: ΣΠΑΡΤΗ, ΛΑΚΩΝΙΑ

Τ.Κ.: 23051

Τηλέφωνο: 2735029089

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2017

Κεφάλαιο: 20.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΚΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 109600234