Στοιχεία Εταίρων

Α) ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΛΑΚΩΝΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80%Β) ΖΩΗ ΜΠΟΓΙΑΡΙΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΛΑΚΩΝΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20%